Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Yin-Yang

Η ζωή είναι μετακίνηση.

Yin-Yang

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Βασίλης Ζηλάκος

Ορθροκύανα τα πουλιά
μνημονεύουν την αποκαθήλωση των οριζόντων...

Βασίλης Ζηλάκος