Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Oscar Wilde

Η μόνη διαφορά ανάμεσα στον άγιο και τον αμαρτωλό είναι ότι κάθε άγιος έχει ένα παρελθόν και κάθε αμαρτωλός ένα μέλλον.

Oscar Wilde 

Oscar Wilde

Είναι απαράδεκτο να χωρίζουμε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς.
Οι άνθρωποι είναι είτε γοητευτικοί είτε βαρετοί.

Oscar Wilde