Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Raúl González Tuñón

Ένας ποιητής είναι όπως ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος,
αλλά ο οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν είναι ένας ποιητής.

Raúl González Tuñón

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ernesto Che Guevara

Υπάρχει μόνο ένα αίσθημα μεγαλύτερο απ' τον έρωτα στην ελευθερία: το μίσος προς αυτόν που σου την στέρησε.

Ernesto Che Guevara

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Ο έρωτας του έρωτα...

"Ο έρωτας του έρωτα είναι ισχυρότερος από τον έρωτα".

Κώστας Αξελός

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Το κορμί τραγουδά

Το κορμί τραγουδά·
το αίμα ουρλιάζει·
η γη φλυαρεί·
η θάλασσα ψιθυρίζει·
ο ουρανός σιωπά και ο άντρας αφουγκράζεται.

Miguel de Unamuno
Μετ. Μαριάννα Τζανάκη

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ένας τόπος που ξεχνά την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, ένας τόπος που την αγνοεί, είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί...

"Un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla, un pueblo que la ignora, está condenado a desaparecer"

"A town that forgets its history, is condemned to repeat it, a town that ignores it, is condemned to disappear"