Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Torcuato Luca de Tena

"Οι ιδιαίτερα εξαίσιες προσωπικότητες είναι πιο ευάλωτες από τις άξεστες· με τον ίδιο τρόπο που ένα φλυτζάνι είναι τόσο πιο εύθραυστο, όσο πιο φίνα είναι η πορσελάνη του".

"Las personalidades especialmente exquisitas son más vulnerables que las más zafias; del mismo modo que una taza es más frágil cuanto de mayor calidad sea la porcelana".

Δεν υπάρχουν σχόλια: