Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ένας τόπος που ξεχνά την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, ένας τόπος που την αγνοεί, είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί...

"Un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla, un pueblo que la ignora, está condenado a desaparecer"

"A town that forgets its history, is condemned to repeat it, a town that ignores it, is condemned to disappear"

Δεν υπάρχουν σχόλια: