Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2010

Ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, ένας λαός που την αγνοεί, είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί...

"Un pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla, un pueblo que la ignora, está condenado a desaparecer"

Δεν υπάρχουν σχόλια: