Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Camilo José Cela

No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo.
Δεν είναι το ίδιο είμαι κοιμισμένος ή κοιμάμαι, γιατί δεν είναι το ίδιο είμαι γα*ημένος ή γα*ιέμαι.

Camilo José Cela 1916-2002. Escritor español.
Premio Nobel de literatura

Δεν υπάρχουν σχόλια: