Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Augusto Monterroso

Ο καθρέφτης που δεν μπορούσε να κοιμηθεί

Υπήρχε κάποτε ένα καθρέφτης του χεριού που όταν απόμενε μόνος και κανείς δεν κοιταζόταν σ' αυτόν ένιωθε απαίσια, σαν να μην υπήρχε, και ίσως είχε δίκιο· αλλά οι άλλοι καθρέφτες τον περιγελούσαν, και όταν τις νύχτες τους φύλαγαν στο ίδιο συρτάρι της τουαλέτας κοιμόνταν ήρεμα ικανοποιημένοι, ξένοι στην ανησυχία του νευρωτικού.

Augusto Monterroso
Μετ.Μαριάννα Τζανάκη

El espejo que no podía dormir

Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él se sentía de lo peor, como que no existía, y quizá tenía razón; pero los otros espejos se burlaban de él, y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador dormían a pierna suelta satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico

Augusto Monterroso

Δεν υπάρχουν σχόλια: