Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Πετρώνιος, Σατυρικόν

...ένα ποίημα παλλόμενο με όλο το πάθος και τη φορά
του προφητικού λόγου, μια γλώσσα αλαλιασμένη, πες,
από μια ένθεη τρέλα...

Πετρώνιος, Σατυρικόν

Δεν υπάρχουν σχόλια: