Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

François Mitterrand

Η δύναμή μου έγκειται στην απέραντη ευκολία μου να κυριαρχώ στα συναισθήματά μου. Χαρές ή λύπες.
Πρέπει να φυλάει κανείς τις αναμνήσεις του, να μην υποκύπτει στη διάβρωση της μνήμης, να ενεργεί κρατώντας τις αποστάσεις ακόμη και αν αυτό είναι προσποιητό. Στην πολιτική η ευαισθησία μπορεί να μην αποτελεί από μόνη της αρετή. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να μετατραπεί σε άκαιρη υπερευαισθησία.

François Mitterrand

Δεν υπάρχουν σχόλια: