Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Γιώργος Χειμωνάς

Η κολασμένη μοναξιά είναι ταυτόσημη με τη δημιουργία.

Γιώργος Χειμωνάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: