Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Νίκος Καρούζος

/2/ πάτερ ημών ο εν τοις
ουρανοίς(κανείς)

Νίκος Καρούζος

Δεν υπάρχουν σχόλια: