Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Κώστας Μόντης


ΠΡΟΣ ΠΟΙΗΤΗΝ

Δεν είχες τίποτα να πης, κύριε.

Γιατί ηνώχλησες τις λέξεις,

γιατί τις ηνώχλησες;

Κώστας Μόντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: