Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Oscar Wilde

Η μόνη διαφορά ανάμεσα στον άγιο και τον αμαρτωλό είναι ότι κάθε άγιος έχει ένα παρελθόν και κάθε αμαρτωλός ένα μέλλον.

Oscar Wilde 

Δεν υπάρχουν σχόλια: