Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Θα 'ρθει καιρός όπου η κοινή μας πίστη στην ποίηση θα γεννά φθόνο.

Cesare Pavese

Δεν υπάρχουν σχόλια: