Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

"Η απελπισία είναι ασθένεια του πνεύματος, ασθένεια του Εγώ, δυναμένη να λάβει τρείς μορφές (α) απελπισία κατά την οποία δεν συνειδητοποιούμε το Εγώ μας, (β) απελπισία κατά την οποία δεν θα επιθυμούσαμε να είμαστε ο εαυτός μας και (γ) απελπισία κατά την οποία θα επιθυμούσαμε εκδήλως να είμαστε o εαυτός μας".

Soren Kierkegaard : Sygdommen til Doden, (Ασθένεια προς θάνατον)

Δεν υπάρχουν σχόλια: