Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

"Στο βάθος της ζωής του ποιητή υπάρχει η απελπισία και η αγωνία για να πραγματοποιήσει αυτά, τα οποία επιθυμεί. Μέσα από την απελπισία γεννάται η επιθυμία. Αλλά η επιθυμία γεννά την θλίψη, καθ' όσον είναι αληθές ότι η επιθυμία παρηγορεί μόνον προσωρινώς και εάν προσέξουμε καλύτερα θα δούμε ότι κατ' ουσίαν δεν παρηγορεί καθόλου. Ως εκ τούτου η επιθυμία είναι η παρηγοριά η οποία δημιουργεί την θλίψη. Παράδοξη αντίφαση! Ναί, αλλά ο ίδιος ο ποιητής είναι μία αντίφαση.Ο ποιητής είναι το τέκνο του πόνου, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του τον αποκαλεί τέκνο της χαράς. Από τον πόνο μέσα γεννιέται η επιθυμία του ποιητή, η έντονος και επιτακτική επιθυμία, η οποία ευφραίνει την καρδιά του ανθρώπου περισσότερο από τον οίνον".

Soren Kierkegaard

Δεν υπάρχουν σχόλια: