Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

"Το γεγονός ότι η ειρωνεία και η διαλεκτική αποτελούν τις δύο ισχυρές δυνάμεις στο έργο του Πλάτωνα είναι δυνατόν να το αναγνωρίσει ο κάθε μελετητής των συγγραμμάτων του αλλά παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί, ότι αμφότεροι οι μέθοδοι αποτελούν μία διττή έκφραση διαλεκτικής. Υπάρχει δηλαδή η ειρωνεία, η οποία αποτελεί το ερέθισμα για τη σκέψη, η οποία την επιταχύνει όταν αυτή επιβραδύνεται και την συγκροτεί όταν αυτή αποδυναμώνεται. Υπάρχει και η ειρωνεία, η οποία είναι ο ενεργοποιητής και παράλληλα ο κατευθυντής της σκέψης".

Soren Kierkegaard
The consept of Irony, σελ. 121.

Δεν υπάρχουν σχόλια: