Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Ernesto Che Guevara

Υπάρχει μόνο ένα αίσθημα μεγαλύτερο απ' τον έρωτα στην ελευθερία: το μίσος προς αυτόν που σου την στέρησε.

Ernesto Che Guevara

Δεν υπάρχουν σχόλια: