Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Raúl González Tuñón

Ένας ποιητής είναι όπως ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος,
αλλά ο οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν είναι ένας ποιητής.

Raúl González Tuñón

Δεν υπάρχουν σχόλια: