Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

John Keats...Through the dancing poppies stole
A breeze most softly lulling to my soul...

John Keats - Endymion

Δεν υπάρχουν σχόλια: