Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Enrique Santos Discépolo

Το τάνγκο είναι μια θλιμμένη σκέψη που χορεύεται.

El tango es un pensamiento triste que se baila.


Enrique Santos Discépolo

Δεν υπάρχουν σχόλια: